Inzetbaarheid

Pim Hakkaart is zelfstandig advocaat in Amsterdam. Hij adviseert op het gebied van bankrecht en ondernemingsrecht met een focus op financiering, zekerheden en insolventie. Hij is specialist op het gebied van (al dan niet op LMA gebaseerde) bankfinancierings-en herstructureringstransacties.

Pim is beschikbaar ter directe ondersteuning van transacties of voor langere termijn. Hij werkt op uurbasis, maar nadere afspraken zijn mogelijk afhankelijk van de opdracht. Algemene voorwaarden zijn beschikbaar op verzoek.

Pim Hakkaart
LinkedIn
| Email | +31 (0)6 42943915

Pim Hakkaart is graag bereid van gedachten te wisselen over mogelijke opdrachten.

Eigenschappen

Pim Hakkaart is circa 20 jaar actief als bedrijfsjurist en advocaat in
de financiële zakelijke markt. Hij heeft zich ontwikkeld tot een business minded lawyer met durf. Hij is een flexibele teamspeler, makkelijk in de omgang en snel inzetbaar. Met zijn ervaring, kennis van de markt en pragmatische insteek is zijn advisering gericht op ‘getting the deal done’ met goed oog voor belangen die het enkel juridische overstijgen.

Recente ervaring

Pim Hakkaart adviseert en ondersteunt op zowel advies als interim basis advocatenkantoren, banken en ondernemingen in de top van de zakelijke markt op het gebied van banking & finance in het algemeen en (al dan niet op LMA gebaseerde) bankfinancierings-en herstructureringstransacties in het bijzonder. Afhankelijk van de behoefte omvat zijn rol onder meer:

  • het zelfstandig leiden en managen van bankfinancierings-en herstructureringtransacties en het betrokken team van start tot closing;
  • het opstellen en uitonderhandelen van LMA kredietdocumentatie en zekerheden;
  • advisering op relevante deelgebieden op juridische gronden of marktgebruiken (waaronder structurering, besluitvorming en zekerheden); en
  • local counsel werk in cross border transacties.

Achtergrond

Na een start bij ING Bank N.V. als jurist en HVG als advocaat belandde Pim uiteindelijk bij NautaDutilh als advocaat op de sectie Banking & Finance, waar hij zich verder specialiseerde in bankfinancierings- en herstructureringstransacties, met een focus op general corporate finance, leveraged finance, structured finance en asset based finance. Na 10 jaar in dienst te zijn geweest verkoos Pim de onafhankelijkheid en vestigde zich in 2010 als zelfstandig advocaat in Amsterdam. Als zelfstandig advocaat was Pim onder meer actief als inhouse counsel voor Deutsche Bank op het gebied van lending en transacties. Verder was hij betrokken bij Philips als interim inhouse finance lawyer voor de bankrelaties van de af te splitsen Philips lighting divisie. De laatste jaren adviseert en ondersteunt Pim op zowel advies als interim basis marktpartijen op het gebied van banking & finance in het algemeen en (al dan niet op LMA gebaseerde) bankfinancierings- en herstructureringstransacties in het bijzonder.

Kennis

Pim Hakkaart heeft de postacademische Grotius opleiding financiering en zekerheden cum laude afgerond. Hij houdt zijn kennis up-to-date door middel van relevante cursussen, de permanente opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en vakliteratuur. Hij verzorgt in-house cursussen op het gebied van financiering en zekerheden.